Distribütörlüklerimiz
EUROTEC

Eurotec Mühendislik Plastikleri San.ve Tic. A.Ş., 2004 yılında Avrupa Serbest Bölgesi Çorlu'da, mühendislik plastikleri üretmek ve müşteri özel ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Description: http://eurotec-ep.com/en/img/fabrika.png

Yıllık 14.000 ton üretim kapasitesine sahip olan Eurotec, kapasitesini yıllık 25.000 ton üretime çıkarabilecek şekilde fabrika altyapısına sahiptir.

eurotec, kullanmakta olduğu modern teknolojiyi, takım çalışmasını hayat felsefesi olarak kabul etmiş bulunan, dinamik ve tecrübeli insan kaynağı ile desteklemektedir. Sürekli en iyiyi üretmeyi hedefleyen ve bunu sürekli geliştirme faaliyetleriyle destekleyen Eurotec , mevcut yüksek kaliteli ve devam ettirilebilir üretim ve kalite güvence mantığını, güncel operasyonlarının herbirinde müşterilerine FARKLILIK olarak sunmakta ve pazara sunduğu ÇÖZÜM YARATAN ürünleriyle de güvenilir tedarikçi olarak tercih edilmektedir.

En iyiyi üretip pazara sunabilmek amacıyla, sadece Mühendislik Plastikleri konusunda uzmanlaşan eurotec'in başlıca ürünleri;

·      Tecomid® NA (PA 6.6)

·      Tecomid® NB (PA 6)

·      Tecomid® NC (PA 6.6/6)

·      Tecodur® PB (PBT)

·      Tecopet® PT (PET)

·      Tecotek® PC (PC)

kompaundları ve bu ürünlerin karışımlarıdır.

Serbest Bölgede kurulu olması, yüksek kalitede üretim felsefesinin hayata geçirilebilmiş olması, eurotec firmasını gerek yurtiçi gerek de yurtdışı pazarlarında kuvvetli kılmaktadır. eurotec, Türkiyede genel distribütörü interplast Mühendislik Plastikleri A.Ş. tarafından (www.interplast.com.tr ) temsil edilmekte olup, üretiminin yarıdan fazlasını Türkiye dışı pazarlara (AB ülkeleri başta olmak üzere , Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika Ülkeleri) satmaktadır. Avrupa Birliği Ülkelerine satış yapabilmek için bir mecburiyet durumuna gelmiş olan ve Avrupa Birliği'nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğü olan REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) konusunda da eurotec sorumluluklarının bilincinde olup, gerekli ön kayıt prosedürlerini tamamlamış durumdadır.

Takım çalışmasını hayat felsefesi olarak benimsemiş olan eurotec, müşterilerini de takımın bir üyesi olarak görmektedir. Karşılıklı bilgi alışverişleriyle, müşteri istek ve ihtiyaçlarının eksiksiz ve doğru biçimde AR-GE departmanına aktarılmasını sağladıktan sonra, ürün geliştirme faaliyetini planlamakta ve uygulamaktadır.Bu sayede, en kısa sürede, en az deneme sayısıyla, müşteri ihtiyacına her açıdan tam cevap verecek, özel ürünlerin tasarlanması sağlanmaktadır.

Ürün Geliştirme ve Üretiminde sahip olduğu ESNEKLİK, eurotec müşterilerinin sahip olduğu farklılıklardan bir diğeridir. Bu sayede, özel ihtiyaçlar ortaya çıktığında verilen hızlı ve doğru servis, eurotec'in proje bazlı çalışan müşterilerinin, potansiyel iş geliştirme çabalarında sonuca hızlı ve güvenilir ulaşmalarını sağlamaktadır.

Güncel teknolojiye sahip Ar-Ge ve Kalite Güvence Laboratuarı'nda girdi, proses ve nihai ürün aşamalarında yapılan testler, otomatik veya yarı otomatik ekipmanlar vasıtasıyla yapıldığından, güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebilmektedir. eurotec kalite sistemi TUV tarafından ISO-9001:2000 belgesi ile belgelendirilmiştir.

eurotec, çevreye olan duyarlılığını, faaliyetine başladığı ilk günden yayımlayıp uygulamaya aldığı Çevre Politikası ile ilan etmiş ve yaşamakta olduğumuz dünyanın korunması ve yeni nesillere daha temiz aktarılabilmesi için, üretiminden çıkan gaz ve tozların, çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla, filtre ve arıtma istasyonlarını, üretim operasyonlarıyla eşzamanlı olarak kurmuş ve işlerlik kazandırmıştır.

go redirect looking to cheat
click online reasons why women cheat on their husbands
non surgical abortion pill go buy the abortion pill online
why do guys cheat how to cheat on wife husbands that cheat