Distribütörlüklerimiz
MELOS
Renkli granülllerin tedariği konusunda, Melos, dünyada piyasa lideri  olarak anılmaktadır. Dünyanin
her köşesinde, kaliteli ve elastik iç ve  dış alanların yaratılmasında, Melos granülleri kullanılmaktadır. 25  standart renk dışında, özel isteğe bağlı renklerde Melos tarafından  üretilebilmektedir. Kalitesi ve tipik fiziksel özellikleri sayesinde birçok  uygulamada Melos ürünleri kullanılabilmektedir. Melos’un, özel  araştırma geliştirme teknolojisi, granüllerin kendine özgü  karakteristik  özelliklerine ek olarak farklı sertlik ve hacimleri de  beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda, Melos, granülleri üzerinde  çalışarak yeni özellikler ve kullanım alanları yaratmaya devam  etmektedir.
 
  
Sertlik, elastikiyet ve dayanıklılık gibi mükemmel fiziksel özellikleri yanında, renk stabilitesi ve yaşlanma ve UV radyasyonuna dayanımı Melos granüllerinin özel niteliğidir. Alev geciktiricili formülleride iç alan kullanımlarında özel istek halinde mevcuttur. Melos granülleri, ham halden bitmiş ürün haline gelene kadar, Melos laboratuvarlarında, hem bilimsel hem teknik birçok gelişime tabi tutulmaktadır. Yüksek standartları yakalamak adına sadece en üst kalitedeki hammaddeler üretimde kullanılmaktadır. Bu dünyaca resmi, bağımsız laboratuvarlar tarafından tescil edilmiş bulunmaktadır.
non surgical abortion pill website buy the abortion pill online
non surgical abortion pill website buy the abortion pill online