Kimyasal Dayanım
Kimyasal Dayanım

KimyasalDerişim                   (%)Sıcaklık                    (oC)PAPPAPBTPETPCPPPOM
Asetaldehit40231   02 
Asetik asit5232 22  2
Asetik asit10231 2 2 1
Asetik asit25230    2 
Asetik asit25600    2 
Asetik asit50230 11   
Asetik asit80230    2 
Asetik asit952300000 0
Aseton100232200022
Aseton100502 000 2
Asetilen100232 22222
Akrilik asit100600   0 0
Alkil alkol100231 2212 
Alkil benzen100232     2
Alkil klorür10023     2 
Alkil klorür10060     1 
Amin 100232 22  2
Amino asit100232 22  2
Amonyak25232 22 22
Amonyak100232211022
Amonyak100601 00022
Amonyum klorür25232    2 
Anilin10023111112 
Argon100232 22  2
Benzen100232222012
Benzen100602 00012
Benzoik asit20231 22021
Benzil alkol100231000022
Benziliden aldehit100230   0  
Bifenil10023  00  2
Bitüm100232 22  2
Borik asit10231 22221
Bor triflorür100230 00  0
Fren yağı100232222  2
Brom 100230000 00
Bromkloro metan100232 22  2
Bütan50232222222
Bütandiol100232 22 22
Bütanol100232211222
Bütil asetat100232 11002
Bütil ftalat100232 22 12
Bütirik asit20231 22001
Kalsiyum klorür20230    22
Kalsiyum hidroksit100232 22 22
Karbondioksit100232 22 22
Karbondisülfit100232   022
Karbonmonoksit100232 22 22
Sodyum hidroksit30232   02 
Sodyum hidroksit30600   02 
Sodyum hidroksit50232 00022
Klor100230000000
Klor asetik asit10230 00  0
Klor benzen100232222002
Klor metan100230 00011
Klor sülfonik asit50230 00 00
Klor triflor etan100232 22  2
Kloroform10023000000 
Kromik asit3230   21 
Kromik asit10230 00 10
Kromik asit50230 00 10
Sitrik asit10232222222
Temizleme kimyasalı (asidik)100231 220 1
Temizleme kimyasalı (genel)100232 22122
Kresol100230 000  
Siklohekzanol100231 22 22
Dekalin100232 112  
Dibütil eter10023  22  2
Dibütil ftalat100232 220 2
Diklor benzen100232    1 
Diklor etan100232 00 12
Dietil eter100232222012
Diizopropil eter100232 22  2
Dimetil eter100232 22 12
Dimetil sülfat10023     1 
Etan100232 22 22
Etanol40232222222
Etanol100231222222
Etanol100601    2 
Etil asetat100232 00022
Etil klorür100232 00 1 
Etilen100232 22 22
Etilen klorür100232   01 
Etilen klorhidrin100230   02 
Etilen glikol100232222212
Etilen oksit100231222 12
Yağlar100232222  2
Florür100230000 00
Formaldehit40232222222
Formaldehit100232122212
Formik asit10230122120
Formik asit802300   2 
Formik asit80600    1 
Akaryakıt, dizel1002322221 2
Akaryakıt, gazolin1002322221 2
Şanzıman yağı1001002 22  1
Gliserol1002322221 2
Glikol501001100  2
Glikol100232222222
Isıtma yağı100232222  1
Helyum100232 22 12
Helyum100602      
Heptan100232222202
Hekzaklorobenzen100600     2
Hekzan100232 222 2
Hidrolik yağı100802222  2
Hidroklorik asit5230022221
Hidroklorik asit20230011120
Hidroflorik asit50230 00  0
Hidrojen100232 22222
Hidrojen klorür100230 00 20
Hidrojen peroksit30230022220
Hidrojen sülfür1002301  2 0
İzopropanol100232222122
İzopropanol100602 11 22
Kerosen100232222 12
Ketonlar100231 00  2
Laktik asit10232122222
Lityum tuzları10230 22  2
Kaydırıcı yağlar100232 22221
Kaydırıcı yağlar1001002 22   
Magnezyum hidroksit100232 2  2 
Magnezyum tuzları5232222222
Magnezyum sülfat10231    2 
Mangan tuzları10231 222  
Civa100232 22222
Metan100232222212
Metanol100232222022
Metilamin100232 222  
Metil klorür100232211 0 
Metil etil keton100232211002
Metil format100232 22  2
Madeni yağ100232222 22
Naftalin100232 22  2
Doğalgaz100232 22 12
Nitrik asit5230 222 0
Nitrik asit20230000020
Nitrobenzen100231111211
Oktan100232 22  2
Okten100232 22  2
Okzalik asit10231 222 0
Ozon100230000210
Pentanol10023  222 2
Petrol 100232222122
Petrol 100602 22102
Fenol100230000020
Fenil etanol100231   0  
Ftalik asit100231 22  2
Potasyum bromür5231 22222
Potasyum klorür5232 22222
Potasyum dikromat10231 11222
Potasyum hidroksit50231 00021
Potasyum nitrat5232 22222
Potasyum permanganat3230022212
Potasyum sülfat100232    2 
Propan100232222222
Propiyonik asit50230 000 0
Propiyonik asit100230 00020
Yağmur suyu100232 22 22
Buzdolabı yağı100232222  2
Silikon yağı100232222222
Sodyum karbonat52322222  
Sodyum klorat10232222222
Sodyum hidrojen karbonat15232 222 2
Sodyum hidroksit10232211 22
Sodyum hidroksit10900 000 1
Sodyum hipoklorit20230 11 20
Sodyum hipoklorit20600 00 10
Sodyum tuzları52322222 2
Buhar1001001 00  2
Stearik asit100232 22 22
Stearik asit10060     1 
Stiren100232222012
Kükürt1002322222 2
Kükürtdioksit100231 22120
Sülfürik asit5230122221
Sülfürik asit602300  22 
Sülfürik asit96230000020
Tetrahidrofuran100232 22011
Tetrahidronaftalin10023    00 
Toluen100232222012
Triklor etan100232100  0
Triklor etilen100231100010
Triklor metan100231 00010
Neft yağı100232 221  
Üre5232222 2 
Üre2523222222 
Ürik asit102322222 2
Vinil asetat10023     2 
Su100232 22222
Su100602211 22
Ksilen1001002 00002
Çinko klorür10231222222
Çinko klorür10600    2 
Çinko klorür50230111222
2 - iyi dayanım    //    1- sınırlı dayanım    //    0 - zayıf dayanım
         
go redirect looking to cheat
non surgical abortion pill website buy the abortion pill online
pregnancy pill facts about abortions redirect
read here click unfaithful wives
read here click unfaithful wives