Poliamidler
Poliamidler

POLIAMIDLERIN NEMLE ŞARTLANDIRILMASI

Poliamidler günümüzde en çok talep gören mühendislik plastiklerindendir. Başlıca tipleri Poliamid 6 (PA 6), Poliamid 6.6 (PA 6.6) ve bunların cam elyaf takviyeli çeşitleridir. Bu malzemeler otomotiv, elektrik ve elektronik, ev eşyaları, inşaat ve mobilya sektörlerinde kullanılmaktadır.

Poliamidler kimyasal yapıları gereği higroskopik malzemelerdir. Bundan dolayı bulundukları çevreye bağlı olarak ortamdan nem çekebilmektedirler. Nem çekme oranı aşağıdaki şartlara bağlıdır;

  • Malzemenin kristal yapısı
  • Dolgu/Takviye tipi ve oranı
  • Parça kalınlığı
  • Ortamın sıcaklığı ve bağıl nemi
  • Zaman

PA 6 moleküler yapısından dolayı PA 6.6’ya göre daha fazla nem çekmektedir. Ayrıca cam elyaf oranı arttıkça nem alma azalmaktadır. Düz ve cam elyaf takviyeli çeşitlerin doyma ve denge nem miktarına ulaşma değerleri Şekil 1 ve Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 1. PA 6 ve PA 6.6 düz ve cam elyaf takviyeli tiplerinin nem doyma oranları.

 

Şekil 2. PA 6 ve PA 6.6 düz ve cam elyaf takviyeli tiplerinin denge nem oranları.

Parça kalınlığı arttıkça malzemenin denge nemine ulaşma zamanı artmaktadır. PA 6 ve PA 6.6 düz ve % 30 cam elyaf (CE) takviyeli tiplerin parça kalınlığına bağlı olarak, 20 oC suda %3 nem miktarına yaklaşık ulaşma zamanları Şekil 3’de yer almaktadır

Şekil 3. Parça kalınlığına bağlı olarak 20 oC suda %3 nem oranına ulaşma zamanı

 

Ortam sıcaklığı arttıkça malzemenin denge nemine ulaşma zamanı azalmaktadır. 2 mm kalınlıktaki düz PA 6’nın sıcaklığa bağlı olarak %3 nem miktarına yaklaşık ulaşma zamanları Şekil 4’de yer almaktadır

Poliamidden üretilen parçaların nemle şartlandırılması ile, özelliklerinin uygulama sahasındaki koşulları yansıtması sağlanabilir. Bunun sonucunda;

  • Parça ağırlığı ve boyutlarında az miktarda artış olur,
  • Darbe dayanımı ve esneklik artar,
  • Sertlik azalır,
  • Montajda ortaya çıkabilecek kırılma sorununun önüne geçilebilir.

Ortamdan alınan her %1 oranındaki nemin, düz poliamidlerde %0.2, cam elyaflı tiplerde ise %0.1 oranında boyut artışına sebep olduğu basit bir genel kural olarak kabul edilmektedir.

Şekil 5’de nem ile şartlandırmanın malzemenin özelliklerine olan etkisi görülmektedir.

 

Şekil 5. Nem ile şartlandırmanın özelliklere etkisi

Nem alma tersinir bir süreç olduğundan, uygulama alanındaki ortam şartları dikkate alınmalıdır. Darbe dayanımı ve esneklikteki artış hiçbir zaman özel katkılar ile darbe dayanımı arttırılmış malzemeler kadar etkili olmamaktadır. Özellikle düşük sıcaklıklarda nem ile şartlandırmanın, suyun polimer matrisinde donma riskinden dolayı herhangi bir faydası bulunmamaktadır.

Nem ile şartlandırmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özellikle 60 oC’nin üzerindeki nemlendirme sıcaklıkları, renk değişimi, yüzeyde lekelenme, ve takviye ile polimer matrisi arasındaki bağın zayıflama risklerinden dolayı tavsiye edilmemektedir.

non surgical abortion pill website buy the abortion pill online
read here what causes women to cheat unfaithful wives