Alev Geciktiricilik Testleri
Alev Geciktiricilik Testleri

 

Plastik Parçaların Alev Geciktiricilik Testleri | UL94

 

Yatay Yanma (HB)

Amaç

Yatay şekilde duran test çubuklarının yanma hızının tespiti

Alev Kaynağı ve boyutu

>%98 saflıkta metan gazı alevi veya 37 ± 1 MJ/mısı kapasiteli doğal gaz alevi

20 ± 2 mm alev boyutu

Numune boyutları

125 ± 5 × 13 ± 0.2 × kalınlık mm

125 mm boyundaki test çubuklarının her iki ucundan 25 mm'lik mesafeler işaretlenir.

Numune kalınlığı

0.8 ; 1.6 ; 3.2 ; ……mm

Nihai uygulamadaki parça kalınlığı esas alınır.

Numune sayısı

3 adet

Test öncesi şartlandırma

48 sa. / 23 oC / %50 RH

Alevin uygulama süresi

30 sn.

Test aparatı

Bkz. Şekil 1

Değerlendirme

İki uç arasında işaretlenen bölgede ortalama yanma hızı

- 3.2 mm'den kalın numunelerde ≤ 40 mm/dk.
- 3.2 mm'den ince numunelerde ≤ 75 mm/dk.

ise ve işaretli bölge arasında alev sönerse numuneler testi geçmiş kabul edilir


Şekil 1

Dikey Yanma (V0, V1, V2)

Amaç

Dikey şekilde duran test çubuklarının alev direncinin ve kendini söndürme performansının ölçülmesi

Alev Kaynağı ve boyutu

>%98 saflıkta metan gazı alevi veya 37 ± 1 MJ/mısı kapasiteli doğal gaz alevi

20 ± 2 mm alev boyutu

Numune boyutları

125 ± 5 × 13 ± 0.2 × kalınlık mm

Numune kalınlığı

0.8 ; 1.6 ; 3.2 ; ……mm

Nihai uygulamadaki parça kalınlığı esas alınır.

Numune sayısı

2 set / 5'er adet

Test öncesi şartlandırma

1. set: 48 sa. / 23 oC / %50 RH

2. set: 168 sa. / 70 oC

Alevin uygulama süresi

Her numuneye 2 uygulama / 10'ar sn.

Test aparatı

Bkz. Şekil 2

Değerlendirme

V0

V1

V2

Her uygulamadan sonra kendini söndürme zamanı

≤10 sn

≤30 sn

≤30 sn

10 uygulama sonrası toplam zaman

≤50 sn

≤250 sn

≤250 sn

Parçanın tamamen yanması

Hayır

Hayır

Hayır

Pamuğun damlayan parçalar ile alev alması

Hayır

Hayır

Evet

Şekil 2

 

Dikey Yanma (5VA, 5VB)

Amaç

Dikey şekilde duran test çubuklarının ve yatay şekildeki test plakalarının alev direncinin ve kendini söndürme performansının ölçülmesi

Alev Kaynağı ve boyutu

>%98 saflıkta metan gazı alevi veya 37 ± 1 MJ/mısı kapasiteli doğal gaz alevi

125 ± 10 mm alev boyutu ( iç mavi alev katmanı 40 ± 2 mm)

Numune boyutları

125 ± 5 × 13 ± 0.2 × kalınlık mm; çubuk 150 ± 5 × 150 ± × kalınlık mm; plaka

Numune kalınlığı

0.8 ; 1.6 ; 3.2 ; ……mm

Nihai uygulamadaki parça kalınlığı esas alınır.

Numune sayısı

2 set / 5'er adet çubuk ; 3'er adet plaka

Test öncesi şartlandırma

1. set: 48 sa. / 23 oC / %50 RH

2. set: 168 sa. / 70 oC

Numunelerin test konumu

Çubuklar: Dikey

Plakalar: Yatay

Alevin uygulama süresi

Her çubuk ve plaka için 5 defa;

5'er sn. uygulama ve 5 'er sn. bekleme süresi

Test aparatı

Bkz. Şekil 3 (a) ve (b)

Değerlendirme

5VA

5VB

Son uygulama sonrası sönme

≤60 sn

≤60 sn

Pamuğun damlayan parçalar ile alev alması

Hayır

Hayır

Alev uygulamasında plakada delik oluşuyor mu?

Hayır

Evet

(a) (b)

Şekil 3

Kızaran Tel | IEC 60695-2-10, 11, 12, 13

Amaç

Aşırı elektrik yüklenmeleri ile ısınan ve kızaran tel ile malzemelerin ısı ve parlamaya karşı mukavemetinin ölçülmesi

Numune boyutla

60 × 60 × kalınlık mm plaka veya parça. Nihai uygulamadaki parça kalınlığı esas alınır.

Test öncesi şartlandırma

48 sa. / 23 ± 2 oC / %50 RH

Kızgın Tel Kalibrasyonu

%99.8 saflıkta 2mm2 gümüş plakanın eridiği sıcaklık aralığı 960 ± 15 oC olmalı

Numunenin kızgın tele nüfuz etme mesafesi

7 ± 0.5 mm

Uygulama süresi

30 sn.

Kuvvet

0.8-1.2 N

Test Sıcaklığı

500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 960oC

Test aparatı

Bkz. Şekil 4

Değerlendirme

GWFI

GWIT

Uygulama sırasında alev oluşması

Evet

Hayır (<5sn)

Damlaların kağıdı yakması

Hayır

Hayır

Uygulama sonrası alevin sönme süresi

≤30 sn

-

Raporlama (T:Testi geçen en yüksek sıcaklık)

oC/mm

T+25 oC/mm

Şekil 4

 

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar | IEC 60335-1

200 mA'den büyük akım taşıyan bağlantı elemanları:

GWFI ≥ 850oC

GWIT ≥ 775oC

200 mA'den küçük akım taşıyan bağlantı elemanları:

GWFI ≥ 850oC

GWIT ≥ 675oC

 

Oksijen Endeksi (LOI) | ISO 4589

Amaç

Plastiğin yanması için gereken en düşük O2 oranının tespit edilmesi

Numune boyutları

80 - 150 × 10 × 4 mm plaka

Test öncesi şartlandırma

48 sa. / 23 ± 2 oC / %50 RH

Numune sayısı

10

Test aparatı

Bkz. Şekil 5

Değerlendirme

Yanma 3 dk ve <50mm yada <3 dk ve >50mm gerçekleştiğinde ortamda bulunan O2yüzdesi

Şekil 5

Bilya Kullanılarak Yapılan Basınç DeneyiIEC 60695-10-2

Amaç

Plastiğin bilya basıncı altında sıcaklığa dayanımının ölçülmesi

Numune boyutları

Yaklaşık 3mm kalınlığında plaka

Test zamanı

1 saat / daha sonra plaka soğuk suda 10 sn. bekletilir

Uygulanan yük

5mm çapında bilya 20N kuvvet olarak uygulanır

Test sıcaklığı

Genellikle 125± 5 oC, ancak parçanın kullanımını yansıtacak diğer sıcaklıklarda uygulanır

Test aparatı

Bkz. Şekil 6

Değerlendirme

Bilya tarafından oluşturulan izin çapı <2mm olmalıdır

Şekil 6

Atlama Endeksi (CTI) | IEC 60112

Amaç

Plastiğin elektrik atlamaya karşı direncinin ölçülmesi

Numune boyutları

15 × 15 × ≥ 3 mm plaka

Çözeltiler

A: 0.1% amonyum klorür

B: 0.1% amonyum klorür + 0.5% ıslatma ajanı (A maddesine göre daha aşındırıcıdır)

Uygulanan voltaj

175, 200, 225, 250, 275, 300, ... , 600

Testin uygulanması

4mm aralıkla plakanın üzerine temas eden elektrotların arasına ilgili çözelti 20-23 mm3 hacimde ve 30 sn.de bir olacak şekilde damlatılır

Test aparatı

Bkz. Şekil 7

Değerlendirme

CTI : 50 damla çözelti A ile hiç atlama oluşmayan voltaj

CTI-M : 50 damla çözelti B ile hiç atlama oluşmayan voltaj

Ayrıca her iki yöntem içinde testi geçen voltajın 25 V altında 100 damla ile herhangi bir atlama oluşmamalıdır.

Şekil 7

click website cheater
click link reasons why women cheat on their husbands
pregnancy pill facts about abortions redirect