Tecopet (PET)

GİRİŞ

Tecopet® Eurotec’in ürettiği Polietilen tereftalat (PET) kompaundlarının tescilli markasıdır.

Eurotec PET kompaundlarını içerisinde değer kazandırılmış geri dönüşümlü tipleri de barındıran geniş bir ürün yelpazesi ile pazara sunmaktadır.

Bu hesaplı ürünler müşterilerimize malzeme maliyetlerinde kazanç sağlamakla birlikte, çevre yönetmelik ve sorumluluklarına da bağlı kalmalarını sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli teknik kompaundlarımız, ürün özellikleri, işleme gereklilikleri ve son kullanıcı talepleri gibi tüm ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmaktadır.

Tecopet® ürünlerinin ana özellikleri;

*       Mükemmel sertlik

*       Yüksek mekanik mukavemet

*       Çok iyi termal kararlılık

*       Üstün alev geciktiricilik

*       Çok iyi elektrik dayanımı

*       Yüksek aşınma mukavemeti ve düşük sürtünme katsayısı

*       Mükemmel boyutsal kararlılık

*       Çok iyi kimyasal dayanım

*       Kolay işlenebilirlik

*       Düşük nem alma

*       Mükemmel yüzey görünümü

ÜRÜNLER

Tecopet® değişik katkı, takviye, dolgu ve özel renkleri ile farklı özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ürün çeşitleri;

*       Darbe dayanımlı

*       Cam elyaf takviyeli

*       Karbon elyaf takviyeli

*       Cam bilya takviyeli

*       Mineral dolgulu ve takviyeli

*       Düşük çarpılma

*       Alev geciktiricili

*       Kaydırıcılı

*       Yüzey dayanımı iyileştirilmiş

*       Isı stabilizeli

*       UV/ışık stabilizeli

*       Elektrik iletken

*       Lazer ile yazılabilen

*       Özel tipler ve kombinasyonlar

UYGULAMA ALANLARI

Özelliklerinin mükemmel uyumu ile Tecopet® kompaundları birçok sektörde kendisine uygulama alanı bulmaktadır.Bunlardan başlıcaları;

*       Otomotiv

*       Ulaştırma

*       Elektrik / Elektronik

*       Mobilya

*       İnşaat

*       Beyaz eşya ve ev gereçleri

*       Spor ekipmanları

*       Bahçe ve el eşyaları

*       Güvenlik malzemeleri

*       Medikal

PAKETLEME

Tecopet® ürünleri granül formunda ve neme dayanıklı 25 kg.lık çok katlı torbalarda sunulmaktadır. 1 ton ve üzeri çuval ve oktabin gibi diğer paketleme çeşitleride mevcuttur.

Tüm ambalajlar yükleme öncesinde sıkıca kapatılarak sevk edilirler. Sadece kullanım öncesinde açılmaları önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca malzemeler, 50 oC’nin altında, kuru ortamda ve güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuk ortamda bekletilmiş (depolanmış) plastik hammaddelerin üzerlerinde oluşması muhtemel nem yoğunlaşmasını engellemek için oda şartlarında belirli bir süre bekletilerek ortam sıcaklığına uyum sağlamaları gerekmektedir.

GÜVENLİK

Normal şartlarda Tecopet® zehirli ve zararlı değildir. İşleme sırasında eriyik ile temas edilmemesine ve çıkan gazların solunmamasına dikkat edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. İşleme sıcaklığı olarak 320oC’nin üzerine çıkılmamalıdır. Ürünler ile ilgili detaylı güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Dökümanında (MSDS) yer almaktadır.


İŞLEME ŞARTLARI

Tecopet® kompaundları tüm genel amaçlı enjeksiyon makinelerinde işlenebilirler.

Enjeksiyon Makinası

Uygun tasarlanmış makina ve ekipman seçimi ekonomik ve kaliteli parça üretimi için oldukça önemlidir.

Genel bir kural olarak, enjeksiyon makinası kapasitesi tespit edilirken, üretilecek parçanın her santimetrekare yüzey alanı için gerekli kapama gücü 0.50 – 0.75 ton olarak alınmalıdır.

Sıkıştırma oranları 2.0:1 – 3.5:1 ve uzunluğu 17D - 23D arasında olan genel amaçlı enjeksiyon vidaları tavsiye edilmektedir. Özelikle cam elyaf takviyeli gibi aşındırıcı ürünlerin işlenmesi için bi-metalik kovan ve yüzeyi sertleştirilmiş vida elemaları kullanılmalıdır.

Malzemenin uygun ve kontrollü olarak erimesinin ve akışının sağlanması için, enjeksiyon makinası kovanı rezistanslı ısıtıcılar kullanarak ısıtılmalıdır.

Malzemenin besleme hunisinden ocak içerisine aktığı giriş bölgesinin sıcaklığı 50oC – 70oC arasında olmalıdır. Bu bölgede daha yüksek sıcaklık kullanıldığında granüller birbirine yapışarak malzemenin uygun olarak akmasını engelleyebilir. Ayrıca giriş bölgesi çok soğuk olduğunda ise malzeme içerisinde bulunan çok az miktardaki nem yoğuşma yaparak ocak içerisinde bozulmaya ve istenmeyen gazların oluşmasına sebebiyet verebilir.

PET malzemelerin doğru işlenmesi için yolluk dahil parça ağırlığının enjeksiyon makinası ocak kapasitesine oranı %25 - %75 arasında olmalıdır. Ağırlıkça %75’den büyük oranlarda erimenin tam sağlanamadığı, %25’den küçük oranlarda ise malzemenin ocak içerisinde fazla kalarak bozulmaya uğrayarak kırılganlık ve renk değişimi yaşandığı tecrübeler ile kanıtlanmıştır.

Bu bilgilere ek olarak Tecopet® kompaundlarının ocak içerisinde bekleme süresinin en fazla 4 dakika olması tavsiye edilmektedir.

Proses Parametreleri

PET için işleme öncesi nem oranı %0.02’den küçük olmalıdır. Bünyedeki nem işleme sırasında hidrolitik bozulmaya yol açmakta ve molekül ağırlığında azalma yaratarak dayanımın düşmesine sebep olmaktadır. Bundan dolayı Tecopet®kompaundları 120oC - 140oC’ de 4 saat kurutulmalıdır.

Kurutma işleminin çevresel etkilerden bağımsız olarak yapılmasından dolayı kuru hava ile çalışan sistemler tavsiye edilmektedir. Kurutmanın uygun şekilde gerçekleşmesi için çiğ noktasının en az -20 oC olması gerekmektedir.

Genel amaçlı fırınlar kullanıldığında kurutma işlemi çevresel neme bağlı kaldığından, özellikle ortamdaki bağıl nemin yüksek olduğu dönemlerde, uygun nem alma gerçekleştirilememektedir. Bundan dolayı bu yöntem PET mazlemeler için tavsiye edilmemektedir.

Tecopet® ürünleri için tavsiye edilen başlıca işleme şartları Tablo 1’de yer almaktadır.

Ocak içerindeki eriyik halde bulunan malzemenin sıcaklığı kovan sıcaklığına, ocak içerisinde bekleme süresine, vida tasarımı ve hızına bağlıdır. Bu parametrelerin eriyik sıcaklığına net etkisi kolay tespit edilemeyeceğinden en pratik yöntem memeden akıtılan malzemenin bir sıcaklık ölçer ile belli aralıklarla ölçülerek kontrollü üretimin sağlanmasıdır. Buna ek olarak tüm Tecopet ® kompaundları tabloda tavsiye edilen kalıp sıcaklık aralıkları içerisinde işlenmelidirler. Uygun kalite ve maliyette parça üretimi için kalıp içerisindeki sıcaklığın her bölgede eşit olmasına dikkat edilmelidir.

Uygun kalitede parça elde eltmek için malzemede yeterli kristalizasyon seviyesine ulaşmak gereklidir. Bundan dolayıTecopet ® kompaundları için en düşük kalıp sıcaklığı 90oC olmalıdır. 60oC - 80oC kalıp sıcaklığında basılan parçalarda yüzey görünümü problemi ile birlikte düşük çekme ve çarpılma elde edilirken, bununla birlikte eğer parçanın sürekli kullanım sıcaklığı 70oC’nin üzerinde ise zamanla boyutlarda değişiklik gözlemlenecektir.

Tablo 1. Tecopet® için tavsiye edilen işleme değerleri

 

Ürün Tipi

Boğaz Sıcaklığı (oC)

İşleme Sıcaklığı (oC)

Kalıp Sıcaklığı

(oC)

Ütüleme Basıncı (MPa)

Geri Basınç

Enjeksiyon Hızı

Tecopet®PT (PET)

Darbe Dayanımlı

50 – 70

260 – 280

90 - 140

60 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Takviyeli

50 – 70

270 - 290

90 - 140

60 - 100

Düşük

Hızlı

Alev Geciktiricili

50 – 70

260 – 280

90 - 140

60 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

PET malzemenin bozulmaması, renk değiştirmemesi ve cam elyafın en az hasara uğraması için çevresel vida hızının en fazla 200 mm/sn olması gerekmektedir.

Tecopet® ürünleri için mümkün olan en düşük geri basınç uygulanmalıdır.

Uygun parça elde etmek için ihtiyaç duyulan enjeksiyon basıncı eriyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, parça kalınlığı ve akış yolu gibi çeşitli parametrelere bağlı olduğundan, kalıbı tam doldurmaya yeterli olacak basınç değeri tercih edilmelidir.

PET malzemeler yarı-kristal yapıda olduğundan genellikle enjeksiyon hızlarının yüksek tutulması tavsiye edilmektedir.Ancak akış izleri ve malzemede yanma olmaması için yeni üretim başlangıcında düşük hızlar kullanılarak zamanla hız arttırılabilir.

Malzemenin kalıp çekmesi ütüleme basıncı ve ütüleme süresine oldukça bağlıdır. Ütüleme sırasında eriyik malzeme kalıp içerisinde basınç altında tutularak kalıbı tam doldurması sağlanır. Ütüleme basıncı ve süresi parça kalınlığı ve yolluk geometrisine bağlı olarak tespit edilmekle beraber genel olarak enjeksiyon basıncının 1:2 – 2:3’ü kadar oranlarda uygulanmalıdır.

Bazı önemli proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi Tablo 2’de yer almaktadır.


Tablo 2. Proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi

Parametre

Birleşme Yeri Kalitesi

Yüzey Kalitesi

Çevrim Süresi

Kalıp Çekmesi

Çöküntü

Eriyik Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

  

Kalıp Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

ö

 

Ütüleme Basıncı ö

   

÷

÷

Enjeksiyon Hızı ö

ö

ö

   

Yeniden İşleme

Uygulama alanı ve istenilen özelliklere bağlı olarak kırma malzemeler %25 oranına kadar kullanılabilirler. Ancak bu oran alev geciktiricili ürünlerde %10’u geçmemelidir. Kırma malzemeler temiz, nem almamış ve termal olarak bozulmamış olmalıdır.

click dating for married cheater
cheat on your wife why do men cheat wifes cheat
redirect free abortion pills link
non surgical abortion pill abortion pill side effects buy the abortion pill online
why do guys cheat why married men cheat on their wives husbands that cheat
read here what causes women to cheat unfaithful wives