Tecotek (PC, PC/ABS, PC/PBT, PPO)

GİRİŞ

Tecotek® eurotec"in ürettiği Polikarbonat (PC) kompaundlarının tescilli markasıdır.

Eurotec, PC kompaund ve karışımlarını (PC/PBT, PC/PET, PC/ABS) geniş bir ürün yelpazesi ile pazara sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli teknik kompaundlarımız, ürün özellikleri, işleme gereklilikleri ve son kullanıcı talepleri gibi tüm ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmaktadır.

Tecotek® ürünlerinin ana özellikleri;

*       Mükemmel darbe dayanımı

*       Yüksek sertlik

*       İyi mekanik mukavemet

*       Çok iyi boyutsal kararlılık

*       Yüksek aşınma dayanımı

*       Yüksek yük altında deformasyon sıcaklığı

*       Düşük kalıp çekmesi

*       İyi elektrik dayanımı

*       Mükemmel alev geciktiricilik

*       Düşük nem emilimi

*       Mükemmel saydamlık

ÜRÜNLER

Tecotek® değişik katkı, takviye, dolgu ve özel renkleri ile farklı özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ürün çeşitleri;

*       Darbe dayanımlı

*       Cam elyaf takviyeli

*       Cam bilya takviyeli

*       Karbon elyaf takviyeli

*       Alev geciktiricili

*       Kaydırıcılı

*       Yüzey dayanımı iyileştirilmiş

*       UV/ışık stabilizeli

*       Özel tipler ve kombinasyonlar

UYGULAMA ALANLARI

Özelliklerinin mükemmel uyumu ile, Tecotek® kompaundları birçok sektörde kendisine uygulama alanı bulmaktadır.Bunlardan başlıcaları;

*       Otomotiv

*       Ulaştırma

*       Elektrik / Elektronik

*       İnşaat

*       Beyaz eşya ve ev gereçleri

*       Spor ekipmanları

*       Bahçe ve el eşyaları

*       Güvenlik malzemeleri

*       Medikal

PAKETLEME

Tecotek® ürünleri granül formunda ve neme dayanıklı 25 kg.lık çok katlı torbalarda sunulmaktadır1 ton ve üzeri çuval ve oktabin gibi diğer paketleme çeşitleri de mevcuttur.

Tüm ambalajlar yükleme öncesinde sıkıca kapatılarak sevk edilirler. Sadece kullanım öncesinde açılmaları önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca malzemeler, 50 oC’nin altında, kuru ortamda ve güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuk ortamda bekletilmiş (depolanmış) plastik hammaddelerin üzerlerinde oluşması muhtemel nem yoğunlaşmasını engellemek için oda şartlarında belirli bir süre bekletilerek ortam sıcaklığına uyum sağlamaları gerekmektedir.

GÜVENLİK

Normal şartlarda Tecotek® zehirli ve zararlı değildir. İşleme sırasında eriyik ile temas edilmemesine ve çıkan gazların solunmamasına dikkat edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. İşleme sıcaklığı olarak320°C"nin üzerine çıkılmamalıdır. Ürünler ile ilgili detaylı güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Dökümanında (MSDS) yer almaktadır.


İŞLEME ŞARTLARI

Tecotek® kompaundları tüm genel amaçlı enjeksiyon makinelerinde işlenebilirler.

Enjeksiyon Makinası

Uygun tasarlanmış makina ve ekipman seçimi ekonomik ve kaliteli parça üretimi için oldukça önemlidir.

Genel bir kural olarak, enjeksiyon makinası kapasitesi tespit edilirken, üretilecek parçanın her santimetrekare yüzey alanı için gerekli kapama gücü 0.40 – 0.60 ton olarak alınmalıdır.

Sıkıştırma oranları 2.0:1 – 2.5:1 ve uzunluğu 18D - 22D arasında olan genel amaçlı enjeksiyon vidaları tavsiye edilmektedir. Özelikle cam elyaf takviyeli gibi aşındırıcı ürünlerin işlenmesi için bi-metalik kovan ve yüzeyi sertleştirilmiş vida elemaları kullanılmalıdır.

Malzemenin uygun ve kontrollü olarak erimesinin ve akışının sağlanması için, enjeksiyon makinası kovanı rezistanslı ısıtıcılar kullanarak ısıtılmalıdır.

Malzemenin besleme hunisinden ocak içerisine aktığı giriş bölgesinin sıcaklığı 60oC – 80oC arasında olmalıdır. Bu bölgede daha yüksek sıcaklık kullanıldığında granüller birbirine yapışarak malzemenin uygun olarak akmasını engelleyebilir. Ayrıca giriş bölgesi çok soğuk olduğunda ise malzeme içerisinde bulunan çok az miktardaki nem yoğuşma yaparak ocak içerisinde bozulmaya ve istenmeyen gazların oluşmasına sebebiyet verebilir.

PC malzemelerin doğru işlenmesi için yolluk dahil parça ağırlığının enjeksiyon makinası ocak kapasitesine oranı %30 - %80 arasında olmalıdır. Ağırlıkça %80’den büyük oranlarda erimenin tam sağlanamadığı, %30’dan küçük oranlarda ise malzemenin ocak içerisinde fazla kalarak bozulmaya uğrayarak kırılganlık ve renk değişimi yaşandığı tecrübeler ile kanıtlanmıştır.

Bu bilgilere ek olarak Tecotek® kompaundlarının ocak içerisinde bekleme süresinin en fazla 4 dakika olması tavsiye edilmektedir.

Proses Parametreleri

PC için işleme öncesi nem oranı % 0.02’den küçük olmalıdır. Bünyedeki nem işleme sırasında hidrolitik bozulmaya yol açmakta ve molekül ağırlığında azalma yaratarak dayanımın düşmesine sebep olmaktadır. Bundan dolayı Tecotek®kompaundları 120oC’de 3 - 4 saat kurutulmalıdır.

Kurutma işleminin çevresel etkilerden bağımsız olarak yapılmasından dolayı kuru hava ile çalışan sistemler tavsiye edilmektedir. Kurutmanın uygun şekilde gerçekleşmesi için çiğ noktasının en az -20oC olması gerekmektedir.

Genel amaçlı fırınlar kullanıldığında kurutma işlemi çevresel neme bağlı kaldığından, özellikle ortamdaki bağıl nemin yüksek olduğu dönemlerde, uygun nem alma gerçekleştirilememektedir. Bundan dolayı bu yöntem PC mazlemeler için tavsiye edilmemektedir.

Tecotek® ürünleri için tavsiye edilen başlıca işleme şartları Tablo 1’de yer almaktadır.

Ocak içerindeki eriyik halde bulunan malzemenin sıcaklığı kovan sıcaklığına, ocak içerisinde bekleme süresine, vida tasarımı ve hızına bağlıdır. Bu parametrelerin eriyik sıcaklığına net etkisi kolay tespit edilemeyeceğinden en pratik yöntem memeden akıtılan malzemenin bir sıcaklık ölçer ile belli aralıklarla ölçülerek kontrollü üretimin sağlanmasıdır. Buna ek olarak tüm Tecotek ® kompaundları tabloda tavsiye edilen kalıp sıcaklık aralıkları içerisinde işlenmelidirler. Uygun kalite ve maliyette parça üretimi için kalıp içerisindeki sıcaklığın her bölgede eşit olmasına dikkat edilmelidir.

Tablo 1. Tecotek® için tavsiye edilen işleme değerleri

 

Ürün Tipi

Boğaz Sıcaklığı (oC)

İşleme Sıcaklığı (oC)

Kalıp Sıcaklığı

(oC)

Ütüleme Basıncı (MPa)

Geri Basınç

Enjeksiyon Hızı

Tecotek®PC (PC)

Düz

60 – 80

260 – 300

80 - 100

60 - 120

Düşük

Orta – Hızlı

Takviyeli

60 – 80

270 - 310

80 - 120

60 - 120

Düşük

Orta – Hızlı

Alev Geciktiricili

60 – 80

250 - 290

80 - 100

60 - 120

Düşük

Orta – Hızlı

PC malzemenin bozulmaması, renk değiştirmemesi ve cam elyafın en az hasara uğraması için çevresel vida hızının en fazla 200 mm/sn olması gerekmektedir.

Tecotek® ürünleri için mümkün olan en düşük geri basınç uygulanmalıdır.

Uygun parça elde etmek için ihtiyaç duyulan enjeksiyon basıncı eriyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, parça kalınlığı ve akış yolu gibi çeşitli parametrelere bağlı olduğundan, kalıbı tam doldurmaya yeterli olacak basınç değeri tercih edilmelidir.

PC malzemeler için genellikle orta ile yüksek enjeksiyon hızları kullanılması tavsiye edilmektedir. Ancak akış izleri ve malzemede yanma olmaması için yeni üretim başlangıcında düşük hızlar kullanılarak zamanla hız arttırılabilir.

Malzemenin kalıp çekmesi ütüleme basıncı ve ütüleme süresine oldukça bağlıdır. Ütüleme sırasında eriyik malzeme kalıp içerisinde basınç altında tutularak kalıbı tam doldurması sağlanır. Ütüleme basıncı ve süresi parça kalınlığı ve yolluk geometrisine bağlı olarak tespit edilmekle beraber genel olarak enjeksiyon basıncının 1:2 – 2:3’ü kadar oranlarda uygulanmalıdır.

Bazı önemli proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi

Parametre

Birleşme Yeri Kalitesi

Yüzey Kalitesi

Çevrim Süresi

Kalıp Çekmesi

Çöküntü

Eriyik Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

  

Kalıp Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

ö

 

Ütüleme Basıncı ö

   

÷

÷

Enjeksiyon Hızı ö

ö

ö

   

Yeniden İşleme

Uygulama alanı ve istenilen özelliklere bağlı olarak kırma malzemeler %25 oranına kadar kullanılabilirler. Ancak bu oran alev geciktiricili ürünlerde %10’u geçmemelidir. Kırma malzemeler temiz, nem almamış ve termal olarak bozulmamış olmalıdır.

how many men have affairs women cheat on men link
read cheat wifes
cheat on your wife why wifes cheat wifes cheat
why do guys cheat how to cheat on wife husbands that cheat