Tecolen (PP)

GİRİŞ

Tecolen® eurotec"in ürettiği Polipropilen (PP) kompaundlarının tescilli markasıdır.

Eurotec, PP homopolimer ve kopolimer kompaundlarını özel tiplerden oluşan bir ürün yelpazesi ile pazara sunmaktadır.

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli teknik kompaundlarımız, ürün özellikleri, işleme gereklilikleri ve son kullanıcı talepleri gibi tüm ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmaktadır.

Tecolen® ürünlerinin ana özellikleri;

* Düşük yoğunluk

* Mükemmel darbe dayanımı

* Çok iyi kimyasal dayanım

* İyi elektrik dayanımı

* Kolay işlenebilirlik

* Düşük nem emilimi

ÜRÜNLER

Tecolen® değişik katkı, takviye, dolgu ve özel renkleri ile farklı özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ürün çeşitleri;

* Darbe dayanımlı

* Cam elyaf takviyeli

* Cam bilya takviyeli

* Mineral takviyeli

* Alev geciktiricili

* Isı stabilizeli

* UV/ışık stabilizeli

* Elektrik iletken

* Lazer ile yazılabilen

* Özel tipler ve kombinasyonlar

UYGULAMA ALANLARI

Özelliklerinin mükemmel uyumu ile, Tecolen® kompaundları birçok sektörde kendisine uygulama alanı bulmaktadır.Bunlardan başlıcaları;

* Otomotiv

* Ulaştırma

* Elektrik / Elektronik

* Mobilya

* İnşaat

* Beyaz eşya ve ev gereçleri

* Spor ekipmanları

* Bahçe ve el eşyaları

* Güvenlik malzemeleri

* Medikal

PAKETLEME

Tecolen® ürünleri granül formunda ve 25 kg.lık PE torbalarda sunulmaktadır1 ton ve üzeri çuval ve oktabin gibi diğer paketleme çeşitleri de mevcuttur.

Tüm ambalajlar yükleme öncesinde sıkıca kapatılarak sevk edilirler. Sadece kullanım öncesinde açılmaları önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca malzemeler, 50 oC’nin altında, kuru ortamda ve güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuk ortamda bekletilmiş (depolanmış) plastik hammaddelerin üzerlerinde oluşması muhtemel nem yoğunlaşmasını engellemek için oda şartlarında belirli bir süre bekletilerek ortam sıcaklığına uyum sağlamaları gerekmektedir.

GÜVENLİK

Normal şartlarda Tecolen® zehirli ve zararlı değildir. İşleme sırasında eriyik ile temas edilmemesine ve çıkan gazların solunmamasına dikkat edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. İşleme sıcaklığı olarak300°C"nin üzerine çıkılmamalıdır. Ürünler ile ilgili detaylı güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Dökümanında (MSDS) yer almaktadır.


İŞLEME ŞARTLARI

Tecolen® kompaundları tüm genel amaçlı enjeksiyon makinelerinde işlenebilirler.

Enjeksiyon Makinası

Uygun tasarlanmış makina ve ekipman seçimi ekonomik ve kaliteli parça üretimi için oldukça önemlidir.

Genel bir kural olarak, enjeksiyon makinası kapasitesi tespit edilirken, üretilecek parçanın her santimetrekare yüzey alanı için gerekli kapama gücü 0.30 – 0.50 ton olarak alınmalıdır.

Sıkıştırma oranları 2.5:1 – 3.0:1 ve uzunluğu 16D - 24D arasında olan genel amaçlı enjeksiyon vidaları tavsiye edilmektedir. Özelikle cam elyaf takviyeli gibi aşındırıcı ürünlerin işlenmesi için bi-metalik kovan ve yüzeyi sertleştirilmiş vida elemaları kullanılmalıdır.

Malzemenin uygun ve kontrollü olarak erimesinin ve akışının sağlanması için, enjeksiyon makinası kovanı rezistanslı ısıtıcılar kullanarak ısıtılmalıdır.

Malzemenin besleme hunisinden ocak içerisine aktığı giriş bölgesinin sıcaklığı 60oC’den az olmalıdır.Bu bölgede daha yüksek sıcaklık kullanıldığında granüller birbirine yapışarak malzemenin uygun olarak akmasını engelleyebilir. Ayrıca giriş bölgesi çok soğuk olduğunda ise malzeme içerisinde bulunan çok az miktardaki nem yoğuşma yaparak ocak içerisinde bozulmaya ve istenmeyen gazların oluşmasına sebebiyet verebilir.

PP malzemelerin doğru işlenmesi için yolluk dahil parça ağırlığının enjeksiyon makinası ocak kapasitesine oranı %30 - %70 arasında olmalıdır. Ağırlıkça %70’den büyük oranlarda erimenin tam sağlanamadığı, %30’dan küçük oranlarda ise malzemenin ocak içerisinde fazla kalarak bozulmaya uğrayarak kırılganlık ve renk değişimi yaşandığı tecrübeler ile kanıtlanmıştır.

Bu bilgilere ek olarak Tecolen® kompaundlarının ocak içerisinde bekleme süresinin en fazla 4 dakika olması tavsiye edilmektedir.

Proses Parametreleri

PP malzemeler çok düşük nem alma özelliğine sahip olduklarından genellikle ön kurutma yapılmadan kullanılabilirler

Tecolen® ürünleri için tavsiye edilen başlıca işleme şartları Tablo 1’de yer almaktadır.

Ocak içerindeki eriyik halde bulunan malzemenin sıcaklığı kovan sıcaklığına, ocak içerisinde bekleme süresine, vida tasarımı ve hızına bağlıdır. Bu parametrelerin eriyik sıcaklığına net etkisi kolay tespit edilemeyeceğinden en pratik yöntem memeden akıtılan malzemenin bir sıcaklık ölçer ile belli aralıklarla ölçülerek kontrollü üretimin sağlanmasıdır. Buna ek olarak tüm Tecolen ® kompaundları tabloda tavsiye edilen kalıp sıcaklık aralıkları içerisinde işlenmelidirler. Uygun kalite ve maliyette parça üretimi için kalıp içerisindeki sıcaklığın her bölgede eşit olmasına dikkat edilmelidir.

Tablo 1. Tecolen® için tavsiye edilen işleme değerleri

 

Ürün Tipi

Boğaz Sıcaklığı (oC)

İşleme Sıcaklığı (oC)

Kalıp Sıcaklığı

(oC)

Ütüleme Basıncı (MPa)

Geri Basınç

Enjeksiyon Hızı

Tecolen®CP (PPHP)

Düz

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta – Hızlı

Darbe Dayanımlı

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta – Hızlı

Takviyeli

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta

Alev Geciktiricili

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta

Tecolen®HP (PPCP)

Düz

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta – Hızlı

Darbe Dayanımlı

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta – Hızlı

Takviyeli

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta

Alev Geciktiricili

<60

200 - 240

20 - 50

40 - 80

Düşük

Orta

Herhangi bir takviye malzemesi içermeyen düz PP için çevresel vida hızı en fazla 400 mm/sn, takviyeli tiplerde ise malzemenin bozulmaması, renk değiştirmemesi ve cam elyafın en az hasara uğraması için en fazla 200 mm/sn olmalıdır.

Tecolen® ürünleri için mümkün olan en düşük geri basınç uygulanmalıdır.

Uygun parça elde etmek için ihtiyaç duyulan enjeksiyon basıncı eriyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, parça kalınlığı ve akış yolu gibi çeşitli parametrelere bağlı olduğundan, kalıbı tam doldurmaya yeterli olacak basınç değeri tercih edilmelidir.

Malzemenin kalıp çekmesi ütüleme basıncı ve ütüleme süresine oldukça bağlıdır. Ütüleme sırasında eriyik malzeme kalıp içerisinde basınç altında tutularak kalıbı tam doldurması sağlanır. Ütüleme basıncı ve süresi parça kalınlığı ve yolluk geometrisine bağlı olarak tespit edilmekle beraber genel olarak enjeksiyon basıncının 1:2 – 2:3’ü kadar oranlarda uygulanmalıdır.

Bazı önemli proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi Tablo 2’de yer almaktadır.


Tablo 2. Proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi

Parametre

Birleşme Yeri Kalitesi

Yüzey Kalitesi

Çevrim Süresi

Kalıp Çekmesi

Çöküntü

Eriyik Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

  

Kalıp Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

ö

 

Ütüleme Basıncı ö

   

÷

÷

Enjeksiyon Hızı ö

ö

ö

   

Yeniden İşleme

Uygulama alanı ve istenilen özelliklere bağlı olarak kırma malzemeler %25 oranına kadarkullanılabilirler. Ancak bu oran alev geciktiricili ürünlerde %10’u geçmemelidir. Kırma malzemeler temiz, nem almamış ve termal olarak bozulmamış olmalıdır.

cheat on your wife open wifes cheat