Tecomid® (PA6-PA6.6)

GİRİŞ

Tecomid® Eurotec’in ürettiği Poliamid (PA) kompaundlarının tescilli markasıdır.

Eurotec aşağıda kimyasal yapılarına göre ayrılmış olan Poliamid kompaund ve karışımlarını geniş bir ürün yelpazesi ile pazara sunmaktadır.

*       Tecomid® NA (PA 6.6)

*       Tecomid® NB (PA 6)

*       Tecomid® NC (PA 6.6/6)

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli teknik kompaundlarımız, ürün özellikleri, işleme gereklilikleri ve son kullanıcı talepleri gibi tüm ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmaktadır.

Tecomid® ürünlerinin ana özellikleri;

*       Mükemmel sertlik/tokluk dengesi

*       Yüksek mekanik mukavemet

*       Çok iyi termal kararlılık

*       Üstün alev geciktiricilik

*       İyi elektrik dayanımı

*       Yüksek aşınma mukavemeti ve düşük sürtünme katsayısı

*       Çok iyi kimyasal dayanım

*       Kolay işlenebilirlik

ÜRÜNLER

Tecomid® değişik katkı, takviye, dolgu ve özel renkleri ile farklı özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ürün çeşitleri;

*       Düz

*       Darbe dayanımlı

*       Cam elyaf takviyeli

*       Karbon elyaf takviyeli

*       Aramid elyaf takviyeli

*       Cam bilya takviyeli

*       Mineral dolgulu ve takviyeli

*       Düşük çarpılma

*       Alev geciktiricili

*       Kaydırıcılı

*       Yüzey dayanımı iyileştirilmiş

*       Isı stabilizeli

*       UV/ışık stabilizeli

*       Elektrik iletken

*       Lazer ile yazılabilen

*       Özel tipler ve kombinasyonlar

UYGULAMA ALANLARI

Özelliklerinin mükemmel uyumu ile, Tecomid® kompaundları birçok sektörde kendisine uygulama alanı bulmaktadır. Bunlardan başlıcaları;

*       Otomotiv

*       Ulaştırma

*       Elektrik / Elektronik

*       Mobilya

*       İnşaat

*       Beyaz eşya ve ev gereçleri

*       Spor ekipmanları

*       Bahçe ve el eşyaları

*       Güvenlik malzemeleri

*       Medikal

PAKETLEME

Tecomid® ürünleri granül formunda ve neme dayanıklı 25 kg.lık çok katlı torbalarda sunulmaktadır.1 ton ve üzeri çuval ve oktabin gibi diğer paketleme çeşitleri de mevcuttur.

Tüm ambalajlar yükleme öncesinde sıkıca kapatılarak sevk edilirler. Sadece kullanım öncesinde açılmaları önemle tavsiye edilmektedir. Ayrıca malzemeler, 50 oC’nin altında, kuru ortamda ve güneş ışınlarına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuk ortamda bekletilmiş (depolanmış) plastik hammaddelerin üzerlerinde oluşması muhtemel nem yoğunlaşmasını engellemek için oda şartlarında belirli bir süre bekletilerek ortam sıcaklığına uyum sağlamaları gerekmektedir.

GÜVENLİK

Normal şartlarda Tecomid® zehirli ve zararlı değildir. İşleme sırasında eriyik ile temas edilmemesine ve çıkan gazların solunmamasına dikkat edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. İşleme sıcaklığı olarak 320 oC’nin üzerine çıkılmamalıdır. Ürünler ile ilgili detaylı güvenlik bilgileri Malzeme Güvenlik Dökümanında (MSDS) yer almaktadır.


POLİAMİDLERİN NEMLE ŞARTLANDIRILMASI

Poliamidler günümüzde en çok talep gören mühendislik plastiklerindendir. Başlıca tipleri Poliamid 6 (PA 6), Poliamid 6.6 (PA 6.6) ve bunların cam elyaf takviyeli çeşitleridir. Bu malzemeler otomotiv, elektrik ve elektronik, ev eşyaları, inşaat ve mobilya sektörlerinde kullanılmaktadır.

Poliamidler kimyasal yapıları gereği higroskopik malzemelerdir. Bundan dolayı bulundukları çevreye bağlı olarak ortamdan nem çekebilmektedirler. Nem çekme oranı aşağıdaki şartlara bağlıdır;

  • Malzemenin kristal yapısı
  • Dolgu/Takviye tipi ve oranı
  • Parça kalınlığı
  • Ortamın sıcaklığı ve bağıl nemi
  • Zaman

PA 6 moleküler yapısından dolayı PA 6.6’ya göre daha fazla nem çekmektedir. Ayrıca cam elyaf oranı arttıkça nem alma azalmaktadır. Düz ve cam elyaf takviyeli çeşitlerin doyma ve denge nem miktarına ulaşma değerleri Şekil 1 ve Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 1. PA 6 ve PA 6.6 düz ve cam elyaf takviyeli tiplerinin nem doyma oranları.

Şekil 2. PA 6 ve PA 6.6 düz ve cam elyaf takviyeli tiplerinin denge nem oranları.

Parça kalınlığı arttıkça malzemenin denge nemine ulaşma zamanı artmaktadır. PA 6 ve PA 6.6 düz ve % 30 cam elyaf (CE) takviyeli tiplerin parça kalınlığına bağlı olarak, 20 oC suda %3 nem miktarına yaklaşık ulaşma zamanları Şekil 3’de yer almaktadır

Şekil 3. Parça kalınlığına bağlı olarak 20 oC suda %3 nem oranına ulaşma zamanı

Ortam sıcaklığı arttıkça malzemenin denge nemine ulaşma zamanı azalmaktadır. 2 mm kalınlıktaki düz PA 6’nın sıcaklığa bağlı olarak %3 nem miktarına yaklaşık ulaşma zamanları Şekil 4’de yer almaktadır

Şekil 4. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 2mm kalınlıktaki düz PA 6’nın %3 nem oranına ulaşma zamanı

Poliamidden üretilen parçaların nemle şartlandırılması ile özelliklerinin uygulama sahasındaki koşullarıyansıtması sağlanabilir. Bunun sonucunda;

  • Parça ağırlığı ve boyutlarında az miktarda artış olur,
  • Darbe dayanımı ve esneklik artar,
  • Sertlik azalır,
  • Montajda ortaya çıkabilecek kırılma sorununun önüne geçilebilir.

Ortamdan alınan her %1 oranındaki nemin, düz poliamidlerde %0.2, cam elyaflı tiplerde ise %0.1 oranında boyut artışına sebep olduğu basit bir genel kural olarak kabul edilmektedir.

Şekil 5’de nem ile şartlandırmanın malzemenin özelliklerine olan etkisi görülmektedir.

Şekil 5. Nem ile şartlandırmanın özelliklere etkisi

Nem alma tersinir bir süreç olduğundan, uygulama alanındaki ortam şartları dikkate alınmalıdır. Darbe dayanımı ve esneklikteki artış hiçbir zaman özel katkılar ile darbe dayanımı arttırılmış malzemeler kadar etkili olmamaktadır. Özellikle düşük sıcaklıklarda nem ile şartlandırmanın, suyun polimer matrisinde donma riskinden dolayı herhangi bir faydası bulunmamaktadır.

Nem ile şartlandırmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yöntem

Uygulama ve Şartlar

Yararları

Zararları

Parçayı PE torba içinde tutmak

Ölçülen miktarda su (ör. Parça ağırlığının %2’si) PE torbaya parçalar ile beraber konur ve ağzı bağlanır

Düşük maliyet

Kontrolsüz uygulama ve uzun zaman gerektirir

Tropik iklim odası

Parçalar 40oC ve 100% bağıl nem olan odalarda tutulur

Hızlı şartlandırma

Yatırım maliyeti

Doymuş buhar odası

Parçalar 100oC ve 100% bağıl nem olan odalarda tutulur

Hızlı şartlandırma

Yatırım maliyeti, renk değişimi ve yüzeyde lekelenme riski

Soğuk su

Parçalar içerisindeki suyun sıcaklığı 20 oC - 50 oC arasında olan kaplara konur

Düşük maliyet

Uzun zaman gerektirir

Sıcak su

Parçalar içerisindeki suyun sıcaklığı 50 oC - 90 oC arasında olan kaplara konur

Hızlı şartlandırma

Renk değişimi ve yüzeyde lekelenme riski

Özellikle 60 oC’nin üzerindeki nemlendirme sıcaklıkları, renk değişimi, yüzeyde lekelenme ve takviye ile polimer matrisi arasındaki bağın zayıflama risklerinden dolayı tavsiye edilmemektedir.


İŞLEME ŞARTLARI

Tecomid® kompaundları tüm genel amaçlı enjeksiyon makinelerinde işlenebilirler.

Enjeksiyon Makinası

Uygun tasarlanmış makina ve ekipman seçimi ekonomik ve kaliteli parça üretimi için oldukça önemlidir.

Genel bir kural olarak, enjeksiyon makinası kapasitesi tespit edilirken, üretilecek parçanın her santimetrekare yüzey alanı için gerekli kapama gücü 0.50 – 0.75 ton olarak alınmalıdır.

Sıkıştırma oranları 2.5:1 – 3.5:1 arasında ve en az 20D boyunda olan genel amaçlı enjeksiyon vidaları tavsiye edilmektedir. Özelikle cam elyaf takviyeli gibi aşındırıcı ürünlerin işlenmesi için bi-metalik kovan ve yüzeyi sertleştirilmiş vida elemaları kullanılmalıdır.

Malzemenin uygun ve kontrollü olarak erimesinin ve akışının sağlanması için, enjeksiyon makinası kovanı rezistanslı ısıtıcılar kullanarak ısıtılmalıdır.

Malzemenin besleme hunisinden ocak içerisine aktığı giriş bölgesinin sıcaklığı 60oC – 80oC arasında olmalıdır. Bu bölgede daha yüksek sıcaklık kullanıldığında granüller birbirine yapışarak malzemenin uygun olarak akmasını engelleyebilir. Ayrıca giriş bölgesi çok soğuk olduğunda ise malzeme içerisinde bulunan çok az miktardaki nem yoğuşma yaparak ocak içerisinde bozulmaya ve istenmeyen gazların oluşmasına sebebiyet verebilir.

Poliamidlerin doğru işlenmesi için yolluk dahil parça ağırlığının enjeksiyon makinası ocak kapasitesine oranı %25 - %75 arasında olmalıdır. Ağırlıkça %75’den büyük oranlarda erimenin tam sağlanamadığı, %25’den küçük oranlarda ise malzemenin ocak içerisinde fazla kalarak bozulmaya uğrayarak kırılganlık ve renk değişimi yaşandığı tecrübeler ile kanıtlanmıştır.

Bu bilgilere ek olarak Tecomid® kompaundlarının ocak içerisinde bekleme süresinin en fazla 4 dakika olması tavsiye edilmektedir.

Proses Parametreleri

Poliamidler için işleme öncesi nem oranı %0.2’den küçük olmalıdır. Tecomid® kompaundları üretim sırasında en fazla %0.1 nem oranı ile paketlenmektedir. Bundan dolayı neme dayanıklı torbalarda olan ürünler işleme öncesi ön kurutmaya gerek olmadan kullanılabilirler.

Poliamidler higroskopik malzemeler olup, bünyelerine atmosferden nem çekerler. Bundan dolayı açık kalan torbadaki malzemelerin 80oC’ de en az 2 saat kurutulmaları gerekmektedir. 95oC’ninüzerindeki sıcaklıklarda kurutma yapıldığında malzeme renginde sararma oluşabilir. Ayrıca tavsiye edilen sıcaklık ve zaman üzerinde yapılacak kurutmalar sonucunda malzemenin akışkanlığı azalacağından, prosesde işleme zorlukları ve eksik baskılar gözlemlenebilir.

Tecomid® ürünleri için tavsiye edilen başlıca işleme şartları Tablo 1’de yer almaktadır.

Ocak içerindeki eriyik halde bulunan malzemenin sıcaklığı kovan sıcaklığına, ocak içerisinde bekleme süresine, vida tasarımı ve hızına bağlıdır. Bu parametrelerin eriyik sıcaklığına net etkisi kolay tespit edilemeyeceğinden en pratik yöntem memeden akıtılan malzemenin bir sıcaklık ölçer ile belli aralıklarla ölçülerek kontrollü üretimin sağlanmasıdır. Buna ek olarak tüm Tecomid ® kompaundları tabloda tavsiye edilen kalıp sıcaklık aralıkları içerisinde işlenmelidirler. Uygun kalite ve maliyette parça üretimi için kalıp içerisindeki sıcaklığın her bölgede eşit olmasına dikkat edilmelidir.

Tablo 1. Tecomid® için tavsiye edilen işleme değerleri

 

Ürün Tipi

Boğaz Sıcaklığı (oC)

İşleme Sıcaklığı (oC)

Kalıp Sıcaklığı

(oC)

Ütüleme Basıncı (MPa)

Geri Basınç

Enjeksiyon Hızı

Tecomid®NA (PA 6.6)

Düz

60 – 80

270 – 290

50 - 90

50 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Darbe Dayanımlı

60 – 80

260 – 290

50 - 90

50 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Takviyeli

60 – 80

270 – 300

70 - 110

50 - 100

Düşük

Hızlı

Alev Geciktiricili

60 – 80

260 – 280

50 - 100

50 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Tecomid®NB (PA 6)

Düz

60 – 80

240 – 260

40 – 80

50 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Darbe Dayanımlı

60 – 80

230 – 260

40 - 80

50 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Takviyeli

60 – 80

250 – 270

60 – 100

50 - 100

Düşük

Hızlı

Alev Geciktiricili

60 - 80

230 – 250

40 - 90

50 - 100

Düşük

Orta – Hızlı

Herhangi bir takviye malzemesi içermeyen düz poliamidler için çevresel vida hızı en fazla 400 mm/sn, takviyeli tiplerde ise malzemenin bozulmaması, renk değiştirmemesi ve cam elyafın en az hasara uğraması için en fazla 200 mm/sn olmalıdır.

Tecomid® ürünleri için mümkün olan en düşük geri basınç uygulanmalıdır.

Uygun parça elde etmek için ihtiyaç duyulan enjeksiyon basıncı eriyik sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, parça kalınlığı ve akış yolu gibi çeşitli parametrelere bağlı olduğundan, kalıbı tam doldurmaya yeterli olacak basınç değeri tercih edilmelidir.

Poliamidler yarı-kristal yapıda malzemeler olduğundan genellikle enjeksiyon hızlarının yüksek tutulması tavsiye edilmektedir. Ancak akış izleri ve malzemede yanma olmaması için yeni üretim başlangıcında düşük hızlar kullanılarak zamanla hız arttırılabilir.

Malzemenin kalıp çekmesi ütüleme basıncı ve ütüleme süresine oldukça bağlıdır. Ütüleme sırasında eriyik malzeme kalıp içerisinde basınç altında tutularak kalıbı tam doldurması sağlanır. Ütüleme basıncı ve süresi parça kalınlığı ve yolluk geometrisine bağlı olarak tespit edilmekle beraber genel olarak enjeksiyon basıncının 1:2 – 2:3’ü kadar oranlarda uygulanmalıdır.

Bazı önemli proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi Tablo 2’de yer almaktadır.


Tablo 2. Proses parametrelerinin malzemenin özelliklerine etkisi

Parametre

Birleşme Yeri Kalitesi

Yüzey Kalitesi

Çevrim Süresi

Kalıp Çekmesi

Çöküntü

Eriyik Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

  

Kalıp Sıcaklığı ö

ö

ö

ö

ö

 

Ütüleme Basıncı ö

   

÷

÷

Enjeksiyon Hızı ö

ö

ö

   

Yeniden İşleme

Uygulama alanı ve istenilen özelliklere bağlı olarak kırma malzemeler %25 oranına kadarkullanılabilirler. Ancak bu oran alev geciktiricili ürünlerde %10’u geçmemelidir. Kırma malzemeler temiz, nem almamış ve termal olarak bozulmamış olmalıdır.

go online looking to cheat
non surgical abortion pill website buy the abortion pill online
non surgical abortion pill go buy the abortion pill online